Februarie 2009

Hotararea nr.13 din 13.02.2009

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a consiliului local din 13.02.2009

Hotararea nr.14 din 13.02.2009

– privind aprobarea schimbarii amplasamentului pentru proiectul ”Parc balnear in Regiunea de Nord-Vest- localitatile Tasnad, Beltiug, Marghita” in conditiile economice date

Hotararea nr.15 din 26.02.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din  26  februarie 2009 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.16 din 26.02.2009
– privind includerea in Programul pilot „ Locuinte sociale pentru comunitatea de rromi” a terenului in suprafata de 10.000  mp. /613847 mp. inscris in CF 4912 Marghita pe nr. top. 1735/18 din str. Brandusei f.n.

Hotararea nr.17 din 26.02.2009

– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de  42,6 mp.  din imobilul , proprietatea privata a orasului, situat pe str. Eroilor nr. 9 catre Societatea Cultural –Patriotica „Avram Iancu” filiala Marghita .

Hotararea nr.18 din 26.02.2009
– privind  insusirea raportului de evaluare   si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 488 mp. identificat prin nr. top. 335/3 – 81 mp. , nr. top. 335/6 191 mp. din CF 2521 Marghita , respectiv nr. top. 335/4 -216 mp. din CF 2607 Marghita catre SC Multimetal SRL Marghita, reprezentat de dl. Butcovan Gavril

Hotararea nr.19 din 26.02.2009

– privind  insusirea raportului de evaluare   si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de  4560 mp.  inscris pe nr. cadastral 850 si 252 mp. din nr. top. 1962/3 Marghita catre proprietarul  edificatelor de pe acest teren , SC Marmob SRL Marghita cu sediul pe str. Viseului nr. 22  , reprezentat de dl. Caba Nicolae

Hotararea nr.20 din 26.02.2009

– privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita prin transformarea unor functii contractuale in functii publice de executie

Hotararea nr.21 din 26.02.2009

-privind aprobarea regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pentru bunurile din domeniul public si privat apartinand localitatii si altor persoane fizice si juridice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale Marghita, tipuri de dezastre si reguli generale de comportament

Hotararea nr.22 din 26.02.2009

– privind  aprobarea cuprinderii in domeniul privat al localitatii a terenului situat pe str. N.Balcescu  f.n. cu nr. top. 316/5 in suprafata de 65 mp. si nr. top.. 319/1 in suprafata de 144 mp.  inscris in CF 2401 Marghita si aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului respectiv.

Hotararea nr.23 din 26.02.2009
– privind modificarea si completarea HCL nr. 74/2008 privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unitatile locative construite prin ANL la pct. 1 art. 1 in urma aplicarii noilor prevederi ale Ordinului MEF 3471/decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor corporale aflate  in patrimoniul institutiilor publice