Dotarea AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA”  MARGHITA

DENUMIREA PROIECTULUI: Dotarea AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA”  MARGHITA,  cod SMIS 124065

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU Programul Operațional Regional: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM  INTERMEDIAR: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

În anul 2018 a fost lansată Operațiunea dedicată reabilitării/dotării ambulatoriilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate .

 În contextul Programului de finanțare descris mai sus, s-a considerat oportună depunerea unui proiect de finanțare prin care se va dota ambulatoriul spitalului municipal cu echipamente medicale noi, necesare actului medical de calitate, cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor din Marghita.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesibilității serviciilor de sănătate pentru persoanele din nordul județului Bihor.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea Ambulatoriului Spitalului municipal “Dr. Pop Mircea” din Marghita cu echipamente medicale si mobilier adecvat.

Data de începere (data semnarii contractului de finanțare): 06.06.2019

Valoarea totală a proiectului este de 10.700.000,00 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 10.660.227,78 lei din care:

-7.462.159,45 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (70 %),

– 2.984.863,78 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (28 %),

– 213.204,55 lei cofinanțare de la UAT Municipiul Marghita (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 39.772,22 lei.

Grupul tintă al proiectului este format din locuitorii zonei de nord a județului Bihor care vor apela la serviciile medicale ale Ambulatoriului Spitalului “Dr. Pop Mircea” Marghita, precum și din personalul medical care își desfășoară activitatea acolo.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni, respectiv între 06.06.2018 și 31.03.2021

Rezultate aşteptate

Unitați medicale (ambulatorii) dotate cu echipamente medicale moderne:

Valoarea la începutul perioadei de implementare: 0

Valoarea la finalul perioadei de implementare: 1

Link-uri utile:

Comunicatul de presă privind începerea activităţii proiectului

Pentru informaţiidetaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României