decembrie2008

Hotararea nr.66 din 9 decembrie 2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a consiliului local din 9 decembrie 2008

Hotararea nr.67 din 9 decembrie 2008
– privind infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare  si Salubrizare  ca serviciu public de interes local cu personalitate juridica ce functioneaza sub autoritatea Consiliului Local Marghita.

Hotararea nr.68 din 18 decembrie 2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 18.12.2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.69 din 18 decembrie 2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008

Hotararea nr.70 din 18 decembrie 2008
– privind  aprobarea pentru anul 2009 a taxelor locale pentru administrarea domeniului public si a taxelor ce vor fi incasate in pietele administrate de unitatea administrativ-teritoriala

Hotararea nr.71 din 18 decembrie 2008
– privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului si celelalte unitati subordonate

Hotararea nr.72 din 18 decembrie 2008
– privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul municipiului Marghita

Hotararea nr.73 din 18 decembrie 2008
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului in suprafa de 646 mp, proprietate privata a municipiului Marghita, identificat prin nr. cad.211, inscris in CF.7320 ndf, situat in municipiul Marghita str. 1 Decembrie nr.135, catre d-l Chis Vladimir ,actualul titular al contractului de concesiune

Hotararea nr.74 din 18 decembrie 2008
– privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unitatile locative construite prin ANL in baza Legii 152/1998, la prelungirea contractului de inchiriere dupa durata de 5 ani de la repartitia locuintei, pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani

Hotararea nr.75 din 18 decembrie 2008

– privind aprobarea caietului de sarcini privind scoaterea la licitatie publica deschisa a numarului de fibre optice pentru transfer de date (internet) , tv si telefonie de catre societati comerciale specializate.

Hotararea nr.76 din 18 decembrie 2008

– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile care desfasoara  activitati nonprofit  de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr.77 din 18 decembrie 2008

– privind  discutarea cererii formulata de Sindicatul „Concordia” pentru acordarea indemnizatiei de dispozitiv functionarilor publici si personalului contractual, membrii de sindicat din Primaria Municipiului Marghita si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Marghita.