Decembrie 2009

Hotararea nr. 153 din 16.12.2009
– privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada decembrie 2009 – februarie 2010

Hotararea nr. 154 din 16.12.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din 16 decembrie 2009 si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 155 din 16.12.2009
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 156 din 16.12.2009
– privind aprobarea, in principiu, a finantarii unor obiective de investitii de interes local prin emisiune de obligatiuni municipale.

Hotararea nr. 157 din 16.12.2009
– privind avizarea cladirilor utilizate pentru activitati social umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiunilor bugetare detinute de Fundatia Crestina Elim, in conformitate cu prevederile art. 285 lit. c din Legea 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 158 din 16.12.2009
– privind aprobarea pentru anul 2010 a taxelor locale pentru administrarea domeniului public si a taxelor ce vor fi incasate in pietele administrate de unitatea administrativ-teritoriala

Hotararea nr. 159 din 16.12.2009
– privind aprobarea caietului de sarcini si insusirea raportului de evaluare pentru concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 220 mp/1071 din nr. topo.362/2, in vederea amenajarii unei parcari.

Hotararea nr. 160 din 16.12.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive din municipiul Marghita considerate eligibile