Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyóújfalu

DENUMIREA PROIECTULUI:

ROHU 283 – Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyóújfalu

Sursa de finanțare: Programul Interreg V-A România-Ungaria

Parteneri proiect:

  • Lider de proiect – Municipiul Marghita
  • Partener de proiect – Centrul Cultural Berettyó/ Berettyó Kulturális Központ

Valoare proiect: 80.000 Euro, astfel:

  • 48.000 Euro – Municipiul Marghita, din care 47.040 Euro nerambursabili;
  • 32.000 Euro – Centrul Cultural Berettyó, complet nerambursabili.

Obiectivul principal al proiectului este intensificarea cooperării durabile a instituțiilor și comunităților din Marghita și Berettyóújfalu.

Obiectivul specific al proiectului:

Acesta va fi realizat prin organizarea în comun a ambelor orașe de către partenerii proiectului a unor evenimente multianuale care promovează diversitatea culturală și tradițiile, cu participarea societății civile, a artiștilor și asociații reprezentative pentru cultura locală. Pe perioada de implementare a proiectului vor fi organizate 2 evenimente culturale în Marghita și 2 în Berettyóújfalu.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv și asigurarea durabilității proiectului, Municipiul Marghita va achiziționa o scena de spectacole de aproximativ 8 metri, estimată la o valoare de 38.400 Euro, iar partenerul maghiar va achiziționa o copertină pentru scena de spectacole pe care o deține, la o valoare estimată de 27.000 Euro.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

– o nouă inițiativă de colaborare culturală transfrontalieră între Marghita și Berettyóújfalu care presupune mai multe evenimente culturale multianuale;

– peste 2.000 de persoane care participă la inițiative de cooperare pentru cetățeni din Marghita și Berettyóújfalu.

Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele care participă la evenimentele culturale din cele două orașe.

Perioada de implementare: este de 18 luni, cuprinsă între 01 Decembrie 2018 și 30 Nov 2020.

Materiale de promovare:

Afişe

Pliante

Link-uri utile:

Conumicat de presa finalizare proiect

www.interreg-rohu 

Facebook

Evenimente:

YouTube Toamna Marghiteană 2020