CONTRACTE 2023

1.Contract transport elevi SC GULIAT – Chet – Marghita Modul 4 si 5 an scolar 2022 – 2023

2.Contract transport elevi SC Rodsedmar – Ghenetea – Marghita Modul 4 si 5 an scolar 2022 – 2023

3.Contract de servicii DALI – Reabilitare corp ATI

4.Contract Monitorizare deseuri

5.Contract Marcaje rutiere longitudinale

6.Contract de servicii SF PNRR locuinte – FHD

7.Contract prestari servicii de consultanta elaborare cerere PNRR

8.Contract racordare canalizare bazin didactic

9.Contract Aducere la cota terent Piata Agroalimentara Marghita

10.Contract de lucrari Retehnologizare si reparatii statia de epurare ape uzate str Garii1

11.Contract de lucrari Retehnologizare si reparatii statia de pompare ape str Danko Pista

12.Contract de servicii SF CNI- Aquapark

13.Contract Consultanta achizitie procedura simplificată

14.Contract mentenanta 24 platforme platforme deseuri

15.Contract Lucrari remediere acoperisuri ANL

16.Contract de servicii DTAC, PT, AT Masuri de regenerare urbana

17.Contract de servicii SF Masuri de regenerare urbană POR 2021 2027

18.Contract servicii consultanta achizitii publice

19.Contract Furnizare Containere tip locuinte

20.Contract de servicii SF PNRR Piste de biciclete

21.Contract Furnizare produse birotica si papetarie

22.Contract alimentare cu energie electrica CMR

23.Contract alimentare cu energie statia de pompare str Jokai Mor

24.Contract Reabilitare sistem incalzire cresa str Crisan nr 3

25. AGREGATE PENTRU DIVERSE LUCRARI PE DOMENIUL PUBLIC

26. SERVICII DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE, DERATIZARE IN MUN.MARGHITA

27. SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT EXTERN DE PROIECT PRIVINDIMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE IN MUNICIPIUL MARGHITA – ITS SI/SAU ALTE INFRASTRUCTURI TIC”, FINANȚAT ÎNCADRUL PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, INVESTITIA I1.2. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC

28. SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT EXTERN DE PROIECT PRIVINDIMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “RENOVARE ENERGETICA MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL “DR. POP MIRCEA” MARGHITA – CORP ATI”, FINANȚAT ÎNCADRUL PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5- VALUL RENOVARII, OPERATIUNEA RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAUAPROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE

29. SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT EXTERN DE PROIECT PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI”, FINANȚAT ÎNCADRUL PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, INVESTITIA I.2 – CONSTRUIREA DE LOCUINTE NZEB PLUS PENTRU TINERI/LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI DIN SANATATE SI INVATAMANT

30. SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT EXTERN DE PROIECT PRIVINDIMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”, FINANȚAT ÎNCADRUL PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 -FONDUL LOCAL, INVESTITIA I.1.4 – ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL/METROPOLITAN

31. SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT EXTERN DE PROIECT PRIVINDIMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT “ELABORAREA ÎN FORMAT GIS ADOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ-PUG RESPECTIV PUZ IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR”, FINANȚAT ÎNCADRUL PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 10 -FONDUL LOCAL, INVESTITIA I.4. ELABORAREA / ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS ADOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM

32. SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA IN PROIECTARE PENTRU REALIZAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT

33. LUCRARI SUPLIMENTARE DE EXCAVARE SI DISLOCARE UMPLUTURA LA PIATA AGROALIMENTARA DIN MUN.MARGHITA

34. VOPSEA SI MICROBILE PENTRU MARCAJ RUTIER

35. LIFT MOBIL ELECTRIC PISCINA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI PENTRU ACCESUL IN BAZINUL DIDACTIC DE INOT DIN MUN.MARGHITA

36. TOCATOR VEGETATIE

37. SERVICII ELABORARE SF PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII: ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE IN MUN.MARGHITA – ITS SI/SAU ALTE INFRASTRUCTURI TIC FINANTAT PRIN PNRR – C10, I.1.2 – RUNDA 1

38. ECHIPAMENTE DE CAPTARE SI MIXAJ SURSE SUNET PENTRU CASA DE CULTURA A MUN.MARGHITA

39. ECHIPAMENTE DE CAPTARE SURSE SUNET PENTRU CASA DE CULTURA A MUN.MARGHITA

40. PLOMBARI CU MIXTURA ASFALTICA

41. FURNIZARE SI MONTARE APARATE DE JOACA SI DALE DE CAUCIUC IN SPATII DE JOACA DIN MUN.MARGHITA, CHET SI GHENETEA

42. SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ELABORAREA CERERII DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MASURI DE REGENERARE URBANA IN MUN.MARGHITA – ZONA CENTRALA”

43. SERVICII DE CONSULTANTA ELABORARE CERERE FINANTARE CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT MUN.MARGHITA C1

44. SERVICII DE CONSULTANTA ELABORARE CERERE FINANTARE CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT MUN.MARGHITA C2

45. SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATII LA SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE VIDEO AL MUN.MARGHITA

46. SERVICII DE MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU SISTEMUL DE SECURITATE DIN CADRUL PRIMARIEI MUN.MARGHITA

47. REMEDIERE ACOPERISURI CU SINDRILA BITUMINOASA LA BLOCURILE ANL DE PE STR.PANDURILOR DIN MUN.MARGHITA

48.

49. CONTRACT AMENAJARE TEREN DE JOACĂ ÎN SATELE CHET ȘI GHENETEA

50. CONTRACT SERVICII ELABORARE DTAC PT ȘI AT PT OBIECTIVUL CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE ÎN MUN. MARGHIȚA

51. CONTRACT ELABORARE CERERE FINANȚARE – MASURI DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUN MARGHIȚA

52. CONTRACT DE SERVICII ELABORARE PT, DTAC, AT – CONSTRUIRE CORP NOU – SALA SPORT HORVATH JANOS

53. CONTRACT DE SERVICII DTAC C1 – REALIZAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT ÎN MUN MARGHIȚA.

54. CONTRACT DE SERVICII DTAC C2- REALIZAREA UNUI CORIDOR DE MOBILITATE INTEGRAT ÎN MUN. MARGHIȚA

55. CONTRACT MATERIALE DE ÎNTREȚINERE NECESARE PT BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII PRIMARIEI MUN.MARGHITA

56. CONTRACT FURNIZARE VOPSEA SI DILUANT PENTRU MARCAJE RUTIERE

57. CONTRACT DE SERVICII PT, DTAC, AT – MASURI DE REGENERARE URBANA – ZONA CENTRALA

58. CONTRACT DE SERVICII SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN MUN.MARGHITA AFM

59. CONTRACT SERVICII DE MENTENANTA SI INTRETINERE LA BAZINUL DIDACTIC DE INOT

60. CONTRACT SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE BANCUTE STRADALE

61. CONTRACT SERVICII DE ELABORARE DTAC, PT, AT RENOVARE ENERGETICA MODERATA A SPITALULUI MUNICIPAL DR POP MIRCEA CORP ATI

62. CONTRACT PRESTARI SERVICII DE SALVARE ACVATICA – SALVAMAR SI PRIM AJUTOR

63. CONTRACT TRANSPORT ELEVI CHET – MARGHITA MODUL 1, 2 SI 3 AN SCOLAR 2023 2024

64. CONTRACT TRANSPORT ELEVI GHENETEA – MARGHITA MODUL 1, 2 SI 3 AN SCOLAR 2023 2024

65. CONTRACT DE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER – REABILITARE GOSPODARIRE DE APA CHET GHENETEA

66. CONTRACT LARGIRE RACORD RUTIER DINTRE STR. 1 DECEMBRIE SI STR. JEAN CALVIN

67. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI ELIBERARE AMPLASAMENT LEA 0,4 KV

68. CONTRACT REPARATII CAROSABIL IN URMA INTERVENTIILOR LA RETELELE EDILITARE

69. CONTRACT SERVICII DE ELABORARE SF – EXTINDERE RETELE ALIMENTARE APA SI CANALIZARE MENAJERA IN MUN.MARGHITA

70. CONTRACT FURNIZARE PIESE DE SCHIMB PENTRU REPARARE SI INTRETINERE UTILAJE SI UNELTE

71. CONTRACT DE SERVICII DTAC, PT, AT PENTRU OBIECTIVUL – LOCUINTA PENTRU TINERI

72. CONTRACT SERVICII ASISTENTA TEHNICA – REABILITARE GOSPODARIRE DE APA PENTRU LOC CHET SI GHENETEA