Compartimentul Situatii de urgenta va ANUNTA

Conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163 / 2007 arderea miristii, vegetatiei uscate si resturilor vegetale se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.
Pentru arderea vegetatiei uscate si miristilor  cetatenii sunt obligati sa solicite permis de lucru cu foc  venind personal la sediul Primariei municipiului Marghita informatii la (0259/362667) Ing.Demeter Calin , Sef S.V.S.U. Solicitarea permisului de lucru cu foc este obligatorie daca executati arderea miristilor sau a vegetatiei uscate si se elibereaza gratuit. Arderile necontrolate si arderile efectuate fara permis de lucru cu foc se sanctioneaza cu amenzi intre 1000 – 2500 lei conform H.G. 537/2007. 

Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

1. Conditii meteorologice fara vant.
2. Colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel incat
arderea sa poate fi controlata.
3. Executarea arderii in zone in care sa nu permita propagarea focului in fondul forestier constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale.
4. Curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m.
5. Desfasurarea arderii numai pe timp de zi.
6. Asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii.
7. Supravegherea permanenta a arderii.
8. Stingerea totala a focului inainte de prasirea locului arderii.
Interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor de incendii.

Arderea miristi se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

1. Conditii meteorologice fara vant.
2. Parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate.
3. Izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate.
4. Desfasurarea arderii numai pe timp de zi
5. Asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si de stingere a
eventualelor incendii.
6. Asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare.
7. Asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire.
8. Pe terenurile in panta, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei spre partea de jos.