CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV MARGHITA

DENUMIREA PROIECTULUI:

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV MARGHITA, COD SMIS: 125904

BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU Programul Operațional Regional:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM INTERMEDIAR:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

În anul 2018 a fost lansată Operațiunea dedicată îmbunătățirii calității vieții populației din orașele mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În contextul Programului de finanțare descris mai sus, s-a considerat oportună depunerea unui proiect de finanțare prin care va fi creat Centrul Multifuncțional Recreativ Marghita. Centrul va cuprinde: Bazine interioare și zonă spa care conține o salină, două saune, dușuri și zonă de relaxare;  Sală masaj; Spaţiu de joacă pentru copii; Sală fitness; Sală de jocuri de societate; Sală multifuncţională; Sală proiecţii; Grupuri sanitare; Vestiare; Lift pentru 8 persoane, etc.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi a calităţii mediului urban în care trăiesc.

Obiectivele specifice care vor duce la atingerea obiectivului general sunt:

  1. Construirea și dotarea unui Centru Multifuncțional Recreativ care va conduce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Marghita în suprafață utilă totală de 2.823,45 mp și cu o capacitate de 350 de persoane;
  2. Amenajarea unei parcări de mici dimensiuni aferente Centrului Multifuncțional Recreativ Marghita cu o capacitate de 50 de locuri pentru mașini, din care 2 pentru persoane cu handicap, și 16 locuri pentru biciclete;
  3. Construirea unui drum de legătură între Centru Multifuncțional Recreativ Marghita și strada I.C.Brătianu cu o lungime de 0,10367 km.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de locuitorii municipiul Marghita și împrejurimi.

Rezultate aşteptate:

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Rezultate generale: Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite şi dotate obiect al proiectului (număr persoane)(A):

 Valoare la începutul implementării proiectului: 0

 Valoare estimată la finalul implementării proiectului (anul 2022): 15.770 persoane (populaţia mun. Marghita conform datelor INS), dintre care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile/defavorizate, conform informatiilor furnizate de Primaria municipiului Marghita:

– 696 total număr persoane asistate social;

– 411 pensionari cu venituri mici.

– 497 persoane cu dizabilităţi.

  1. Clădiri cu funcţii recreative (Centru multifuncţional recreativ) construite şi dotate (număr):

 Valoare la începutul implementării proiectului: 0

 Valoare estimată la finalul implementării proiectului (anul 2022): 1 clădire multifuncţională recreativă (Centrul Multifuncţional Recreativ Marghita)

  1. Alte facilităţi construite (număr), după caz:

 Valoare la începutul implementării proiectului: 0

 Valoare estimată la finalul implementării proiectului (anul 2022): 1 parcare de mici dimensiuni

  1. Lungimea drumurilor publice construite (km):

 Valoare la începutul implementării proiectului: 0

 Valoare estimată la finalul implementării proiectului (anul 2022): 0,10367 km

Valoarea totală a proiectului este de 23.200.000,00 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 22.960.210,13 lei din care:

-19.516.178,63 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),

– 2.984.827,30 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),

– 459.204,20 lei cofinanțare de la UAT Municipiul Marghita (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 239.789,87 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între 23.07.2018 și 31.03.2023

Link-uri utile:

Pentru informaţiidetaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

***

 Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României