Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga”

DENUMIREA PROIECTULUI:

Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga”, COD SMIS: 125905

BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU Programul Operațional Regional:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM INTERMEDIAR:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

În anul 2018 a fost lansată Operațiunea dedicată îmbunătățirii calității vieții populației din orașele mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În contextul Programului de finanțare descris mai sus, s-a considerat oportună depunerea unui proiect de finanțare prin care se va îmbunătăți infrastructura și facilitățile educaționale ale Colegiului Național “Octavian Goga” din Marghita.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al infrastructurii și facilităților educaționale, al posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi a calităţii mediului urban în care trăiesc.

Obiectivele specifice care vor duce la atingerea obiectivului general sunt:

  1. Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Colegiului Național “Octavian Goga”, clasele 0-VIII (corpurile C1 cu regim de înălțime Sp+P+2E și C9 cu regim de înălțime P, în suprafață utilă totală de 3.787,05 mp, respectiv suprafata desfasurata de 4.460,43 mp – str. Piaţa Independenţei, nr.1), pentru îmbunătățirea actului educațional din Marghita (componenta A);
  2. Construcția și dotarea unui internat aferent Colegiului (str. Nicolae Balcescu, nr. 80) cu regim de înălțime D+P+4E, în suprafață utilă totală de 2.285,60 mp, respectiv suprafata desfasurata de 3.632,10 mp, și cu o capacitate de 94 de persoane, pentru a crea condiții mai bune pe perioada anilor de studiu elevilor din localităţile învecinate;
  3. Realizarea unui spațiu multifuncţional sportiv recreativ (str. Eroilor) cu o suprafață costruită/desfășurată de 1.049,76 mp și o capacitate de 102 locuri pentru comunitatea Municipiului Marghita (componenta B).

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de copiii din Marghita și din împrejurimi care frecventează sau vor frecventa clasele 0-VIII şi clasele IX-XII ale Colegiul Național ”Octavian Goga”, precum și de toți locuitorii și vizitatorii municipiului Marghita care au acces nerestricționat la spațiul multifuncțional sportiv recreativ nou amenajat, în special persoanele aparţinând categoriilor vulnerabile/ defavorizate pentru care au fost prevăzute o serie de facilități.

Rezultate aşteptate:

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Rezultat aşteptat general: Participanţii la procesul educaţional în unitatea de infrastructură.

Valoare la începutul implementării proiectului: 869 (nr. elevi Colegiului Naţional “Octavian Goga” în 2017), dintre care 19 copii, aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate, reprezentaţi de 10 copiii şi tinerii provenind din familii cu un nivel socioeconomic scăzut, copii şi tinerii din populaţia romă şi 9 Copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform informatiilor furnizate de Colegiului Naţional “Octavian Goga”

Valoare estimată la finalul implementării proiectului (2022): 800

  1. Rezultat aşteptat general: Beneficiarii direcţi ai spaţiilor publice urbane construite / extinse / modernizate / reabilitate (număr persoane); (când beneficiarii activităţilor de tip A sunt diferiţi de cei ai activităţilor de tip B):

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului (2022): 15.770 (populaţia mun. Marghita cf. datelor INS), dintre care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate conform informaţiilor furnizate de Primaria municipiului Marghita:

 – 696 total număr persoane asistate social;

 – 411 pensionari cu venituri mici.

 – 497 persoane cu dizabilităţi.

  1. Clădiri cu funcţii educaţionale construite / reabilitate şi dotate:

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului (2022): 2 (şcoală şi internat, compuse din 2, respectiv 1 corp de clădire)

Beneficiari: 869 (nr. elevi Colegiului Naţional “Octavian Goga” în 2017), dintre care 19 copii aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate, reprezentaţi de 10 copiii şi tinerii provenind din familii cu un nivel socio-economic scăzut, copii şi tinerii din populaţia romă şi 9 Copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform informaţiilor furnizate de Colegiului Naţional “Octavian Goga”

  1. Alte facilităţi construite (număr):

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului (2022): 1 teren de sport

Beneficiari: 15.770 (populaţia mun. Marghita cf. datelor INS), dintre care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile/defavorizate conform informatiilor furnizate de Primaria municipiului Marghita:

 – 696 total număr persoane asistate social;

 – 411 pensionari cu venituri mici.

 – 497 persoane cu dizabilităţi.

  1. Rezultat asteptat general: Beneficiarii infrastructurii sociale culturale construite / extinse / finalizate / modernizate / rehabilitate / dotate obiect al proiectului (numar persoane):

Valoare la începutul implementării proiectului: 869 (nr. elevi Colegiului Naţional “Octavian Goga” în 2017), dintre care 19 copii aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate, reprezentaţi de 10 copiii şi tinerii provenind din familii cu un nivel socioeconomic scăzut, copii şi tinerii din populaţia romă şi 9 Copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform informaţiilor furnizate de Colegiului Naţional “Octavian Goga”

Valoare estimată la finalul implementării proiectului (2022): 800

Valoarea totală a proiectului este de 23.200.000,00 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 23.198.695,00 lei din care:

-19.718.890,75 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),

– 3.015.830,35 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),

– 463.973,90 lei cofinanțare de la UAT Municipiul Marghita (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 1.305,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 86 luni, respectiv între 16.02.2016 și 31.03.2023

Link-uri utile:

Pentru informaţiidetaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

***

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României