Autorizatii taxi

MUNICIPIUL MARGHITA

Administrarea domeniului public si privat
Nr.2055 din 01.04.2008
Situatia autorizatiilor taxi eliberate de primaria municipiului Marghita in conformitate cu prevederile L. 38/2003 si H.C.L. nr. 8/2008 valabile dupa 01.04.2008 pana la 31.12.2009

Aici puteti descarca tabelul

INTOCMIT:
Sef birou administrarea domeniului public si privat
DIONISIE POP

Situatia autorizarilor taxi eliberate de primaria municipiului Marghita in conformitate cu prevederile L. 28/2003 si H.C.L. nr 8/2008 valabil de la 01.01.2010 pana la 31.12.2014