august2008

Hotararea nr.20 din 07.08.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 7 august 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 21 din 07.08.2008
– privind  cuprinderea in proprietatea privata  a  municipiului Marghita a suprafetei de teren nr. 4560 mp. inscris in nr. cadastral 6951 si a suprafetei de 252 mp. din nr. topografic 1962/3 , teren situat in intravilanul localitatii Marghita str. Viseului  nr. 22  si aprobarea concesionarii directe a acestor suprafete catre proprietarul edificatelor de pe aceste terenuri SC Marmob SRL Marghita

Hotararea nr.22 din 07.08.2008
– privind acordarea de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita.

Hotararea nr.23 din 07.08.2008
– privind trecerea imobilelor de pe str. Progresului nr. 1 Bl.1 si Bl. 2 si str. Eroilor nr. 7 Bl. A1si A2  reprezentand locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programele de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile legii nr. 152/1998  privind infiintarea A.N.L. din domeniul public al orasului Marghita in proprietatea publica a statului.

Hotararea nr.24 din 07.08.2008
– privind inchirierea de fibre optice existente  in urma Implementarii Proiectului „Economia Bazata pe Cunoastere” pe ruta Marghita-Chet, Marghita-Ghenetea prin licitatie publica

Hotararea nr. 25 din 07.08.2008
-privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de  41 mp./363 mp. din nr. topografic 379/2 inscris in CF nr. 784 Marghita , proprietate privata a municipiului Marghita.

Hotararea nr. 26 din 07.08.2008
-privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de  490 mp. cu nr. cadastral 286, proprietate privata a municipiului Marghita.

Hotararea nr. 27 din 07.08.2008
– privind cuprinderea in domeniul public a suprafetei corespunzatoare nr. topografic 415 Chet reprezentand drum in intravilanul localitatii Chet.

Hotararea nr. 28 din 07.08.2008
– privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1224 mp. din  nr. cadastral 342, proprietatea publica a municipiului Marghita catre Parohia Ortodoxa Romana din Chet

Hotararea nr. 29 din 28.08.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a consiliului local din 28  august 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 30 din 28.08.2008
– privind aprobarea suportarii din bugetul local al municipiului Marghita a costurilor necesare pentru asigurarea utilitatilor aferente celor 96 de unitati locative la obiectivul de investitii „ Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Bihor, orasul Marghita, str. Pandurilor, etapa II ”

Hotararea nr. 31 din 28.08.2008
– privind  aprobarea constituirii unui nr. cadastral in suprafata de 9.949 mp. , proprietatea privata a municipiului cu destinatia de transmitere catre ANL pentru construirea de apartamente pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programele de investitii la nivel national

Hotararea nr. 32 din 28.08.2008
– privind  aprobarea constituirii unui numar cadastral in suprafata  de 5.000 mp. , proprietate privata a municipiului  cu  destinatia  de transmitere catre ANL pentru construire de locuinte cu credit ipotecar.