August 2009

Hotararea nr. 101 din 18.08.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Marghita din 18 august 2009

Hotararea nr. 102 din 18.08.2009
– privind cuprinderea in domeniul privat si trecerea in domeniul public al municipiului Marghita a unor suprafete de teren cu destinatia – Spatii verzi si constituirea numerelor cadastrale pe aceste suprafete

Hotararea nr. 103 din 18.08.2009
– privind modificarea Hotararii Consiliului local Marghita nr.35 din 26 august 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Marghita, in conformitate cu H.G. nr.548 din 15 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Hotararea nr. 104 din 27.08.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Marghita din 27 august 2009 si al procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 105 din 27.08.2009
– privind darea in administrare catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Unitatea militara 0697 Oradea, a suprafetei de teren de 200 mp/3156 mp identificata cu nr. topo 2297 ,Marghita

Hotararea nr. 106 din 27.08.2009
– privind darea in administrare catre Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Crisuri , a suprafetei de teren de 2200 mp

Hotararea nr. 107 din 27.08.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile care desfasoara activitati nonprofit de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr. 108 din 27.08.2009
– privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare, si a taxelor ce vor fi aplicate, cu ocazia sarbatoririi “Zilelor Marghitei” Targul de toamna

Hotararea nr. 109 din 27.08.2009
– privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul ” Dezvoltarea capacitatii administrative a Municipiului Marghita prin revizuirea si actualizarea strategiei de dezvoltare locala”

Hotararea nr. 110 din 27.08.2009
– privind aprobarea in principiu a amplasarii Monumentului Eroilor cazuti in primul si al doilea razboi mondial, nascuti in Marghita , pe teren proprietate privata a Bisericii Reformate din str. Jean Calvin , Marghita