Aprilie2008

Hotararea nr.49 din 14.04.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a consiliului local din 27.03.2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.50 din 14.04.2008
– privind aprobarea Regulamentului privind metodologia cadru de finantare a structurilor sportive, a cluburilor sportive de drept fara scop lucrativ din municipiul Marghita

Hotararea nr.51 din 14.04.2008
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive din municipiul Marghita

Hotararea nr.52 din 14.04.2008
– privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice, a ridicarii si blocarii autovehiculelor in municipiul Marghita

Hotararea nr.53 din 14.04.2008
– privind aprobarea constituirii unui numar cadastral in suprafata de 9949 mp

Hotararea nr.54 din 22.04.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din martie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.55 din 22.04.2008
– privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot beneficia de scutiri de impozit in temeiul pct.2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr.114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

Hotararea nr.56 din22.04.2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr.57 din 22.04.2008
– privind aprobarea elaborarii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Marghita si sustinerea financiara pentru realizarea acestuia

Hotararea nr.58 din 22.04.2008
– privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 269 mp din nr. cadastral 718 Marghita, situat pe Calea Republicii nr. 14 catre Pop Balint Vilma si Pop Balint Attila Csaba

Hotararea nr.59 din 22.04.2008
– privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata totala de 57 mp inscrisa pe nr. topo 58/6 si 58/7, situat in Marghita str. Crinului nr.9, catre SC Marvelia Impex SRL, reprezentata prin d-na Bernath Ileana