Aprilie 2009

Hotararea nr. 38 din 17.04.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local din  17 aprilie  2009

Hotararea nr. 39 din 17.04.2009
– privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ – teritoriale Marghita pe anul 2009.

Hotararea nr. 40 din 29.04.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local din 29 aprilie 2009 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 41 din 29.04.2009
– pentru aprobarea   unor  masuri  pentru organizarea, functionarea si gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si salubrizare in municipiul Marghita

Hotararea nr. 42 din 29.04.2009
– privind modificarea HCL nr. 70 din 18.12.2008 prin abrogarea unor taxe pentru organizarea si desfasurarea serviciului de stare civila

Hotararea nr. 43 din 29.04.2009
– privind scutirea de la plata  impozitului  pe cladiri si teren  intravilan a unor persoane fizice in temeiul art. 284 din Codul Fiscal

Hotararea nr. 44 din 29.04.2009
– privind aprobarea in principiu a vinderii prin licitatie publica deschisa a unor bunuri apartinand domeniului privat al localitatii

Hotararea nr. 45 din 29.04.2009
– privind actualizarea comisiei pentru analiza cererilor de subventie prevazute de Programul National privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

Hotararea nr. 46 din 29.04.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local asociatiilor care desfasoara  activitati nonprofit  de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr. 47 din 29 .04.2009
– privind aprobarea concesionarii serviciului public  de administrare a parcarilor  publice cu plata din municipiul Marghita si a documentatiilor  necesare organizarii licitatiei

Hotararea nr. 48 din 29.04.2009
– privind aprobarea vanzarii  prin licitatie publica  a imobilului compus din constructie si  teren in suprafata de 297 mp avand nr. cad.660 si nr.cad.661,  situat pe str. Jokai Mor nr.66,  catre actualii chiriasi

Hotararea nr. 49 din 29.04.2009
– privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din municipiul Marghita pe anul  2009