Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural—social centrală a municipiului“

MUNICIPIUL MARGHITA, prin primar Marcel Emil Sas Adăscăliții, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr.1, judetul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în  zona centrală pentru a integra zona cultural — social centrală a municipiului“ propus a fi amplasat în Municipiul Marghita, str. Tudor Vladimirescu și Calea Republicii, nr. cad. 104352, 104507, 101888, 101887, 101886 si 104554, nr.1, județul Bihor.

 Informațiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA  MEDIULUI BIHOR, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel:0259-444590, în zilele de luni până vineri, între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.