ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitie de pachet echipamente de imprimare

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Pachet echipamente de imprimare necesar pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 07.08.2017  inclusiv, pentru Pachet echipamente de imprimare necesar pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita avand valoare estimata de  16.600 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod  CPV: 30232110-8 cu Titlul  “Pachet echipamente de imprimare pentru municipiul Marghita’’.

In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 07.08.2017 ora 15:00 pe e-mail Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fara TVA pentru toate produsele  solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Persoana de contact: Bisa Sebastian Sorin  – Consilier IT Primaria mun. Marghita’.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA.