Anunt dezbatere publica

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, aduce la cunoştiinţă publică :

-proiectul de Regulament privind gestionarea câinilor fără stăpân 2018

Proiectul de regulament cu modificările propuse, poate fi consultate aici sau la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor Telefon: 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982, zilnic între orele 8 şi 16.

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 20 iuliei 2018 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament supuse dezbaterii publice la sediul Primăriei Marghita situata pe Calea Republicii nr. 1, Bihor, la telefon/fax nr. 0259/362001 0359/409977 Fax: 0359/409982

Dezbaterea publică va avea loc la data de 20 iulie, orele 12,00 in Sala de sedinte a Primăriei municipiului Marghita.

CAIET DE SARCINI privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al Municipiului Marghita