ANUNT DE INTENTIE pentru incheierea unui contract de executie pentru REABILITARE „MONUMENTUL EROILOR” – MUNICIPIUL MARGHITA

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SICAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru realizarea unor lucrari de  Reabilitare  „Monumentul Eroilor” – Municipiul Marghita.

In cazul in care sunteti interesati sa participati la SICAP pana la data de 06.11.2018 cu denumirea  : Reabilitare  „Monumentul Eroilor” – Municipiul Marghita , cod CPV 45212314-0.

Oferta financiara va fi  intocmita  conform antemasuratorilor si documentatiei  atasate .

Valoarea  totala estimata  a achizitiei este de  212325 lei fara TVA.

Durata de realizare a lucrarii este de 1 luna de la data incheierii contractului

In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SICAP vor depune pana la data de 06.11.2018 ora 15:00 ofertele pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original  la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  oferta financiara intocmita , conform documentatiei atasate prezentei invitatii, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt in format electronic Documentatia scrisa si  desenata.