ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiat între municipiul Marghita și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2021, în domeniul cultură și în domeniul sport, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice ale municipiului Marghita aferente anului de execuție financiară 2021, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul culturăși sport s-au  atribuit contracte de finanțare nerambursabila următorilor beneficiari:

 1. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Festivalul Corurilor și Soliștilor 2021, numărul și data încheierii contractului: 1/2774 din 01.07.2021, valoarea 2.997 lei;
 2. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Lumea baladelor-faza finală, numărul și data încheierii contractului: 1/2775 din 01.07.2021, valoarea 2.565 lei;
 3. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Tipărirea ziarului: Margitta és Vidéke, numărul și data încheierii contractului: 1/2776 din 01.07.2021, valoarea 2.997 lei;
 4. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Concurs de Recitări Zonal Papp Attila – faza finală, numărul și data încheierii contractului: 1/2777 din 01.07.2021, valoarea 2.340 lei;
 5. Fundația Marah, proiectul: Tradiția ne învață, numărul și data încheierii contractului: 1/2779 din 01.07.2021, valoarea 1.500 lei;
 6. Fundația Marah, proiectul: Să înceapă aventura, numărul și data încheierii contractului: 1/2780 din 01.07.2021, valoarea 2.250 lei;
 7. Fundația Marah, proiectul: Întâlnirea vârstnicilor marghiteni, Ediția a VII-a, numărul și data încheierii contractului: 1/2781 din 01.07.2021, valoarea 1.850 lei;
 8. Asociația Liceului Tehnologic ”Horea”, proiectul: Ecologie sustenabilă prin reciclare, numărul și data încheierii contractului: 1/2784 din 01.07.2021, valoarea 2.700 lei;
 9. Asociația Liceului Tehnologic ”Horea”, proiectul: Balul bobocilor 2021, numărul și data încheierii contractului: 1/2785 din 01.07.2021, valoarea 2.700 lei;
 10. Asociația Cultural Artistică ”Barcăul”, proiectul: Tradiții și obiceiuri strămoșești, numărul și data încheierii contractului: 1/2786 din 01.07.2021, valoarea 2.700 lei;
 11. Asociația Cultural Artistică ”Barcăul”, proiectul: Cartea, liniștea și eu – Club de lectură, numărul și data încheierii contractului: 1/2787 din 01.07.2021, valoarea 2.700 lei;
 12. Asociația Cultural Artistică ”Floarea Barcăului”, proiectul: Răsunetul muzicii Barcăului, numărul și data încheierii contractului: 1/2790 din 01.07.2021, valoarea 3.000 lei;
 13. Asociația Cultural Artistică ” Floarea Barcăului”, proiectul: Flori bihorene la malul Mării Negre, numărul și data încheierii contractului: 1/2791 din 01.07.2021, valoarea 3.000 lei;
 14. Asociația Cultural Artistică ” Floarea Barcăului l”, proiectul: Flori mândre de pe Barcău, numărul și data încheierii contractului: 1/2792 din 01.07.2021, valoarea 3.000 lei;
 15. Asociația Cultural Artistică ” Floarea Barcăului l”, proiectul: Imnul ne unește, numărul și data încheierii contractului: 1/2793 din 01.07.2021, valoarea 3.000 lei;
 16. Clubului Sportiv VIITORUL Marghita, proiectul: Fotbal pentru copii, numărul și data încheierii contractului: 1/2788 din 01.07.2021, valoarea 33.000 lei;
 17. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Concurs de recitări zonal poezii religioase-faza finală, numărul și data încheierii contractului: 1/2888 din 01.07.2021, valoarea 2.340 lei;
 18. Asociația Horváth János Társaság, proiectul: Tipărirea ziarului: Margitta és Vidéke-octombrie, noiembrie, numărul și data încheierii contractului: 1/2889 din 01.07.2021, valoarea 2.997 lei;
 19. Asociația Cultural Artistică ” Floarea Barcăului l”, proiectul: Fain în dansul ardelean de pe plaiul someșean, numărul și data încheierii contractului: 1/2905 din 01.07.2021, valoarea 3.000 lei;