ANUNȚ

În contextul instituirii prin Decretul 195/2020 a stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere măsurile dispuse la nivel naționalpentru prevenirea infecției cu noul CORONAVIRUS, aducem la cunoștință beneficiarilor de indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap și asistenților personali să respecte angajamentul și obligațiile din contractul individul de muncă/ act adițional și să anunțe autoritățile locale(Compartimentul de asistență socială tel 0259362001, int.26), în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință orice modificare survenită în starea fizică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice drepturile prevăzute de lege. Vă aducem la cunoștință că în cazul decesului se eliberează doar adeverința de înhumare, certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență. În acest caz aparținătorii, respectiv asistenții personali au obligația de a anunța telefonic/online, în termen de 48 ore, autoritățile locale pentru încetarea drepturilor acordate conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.å