ANUNȚ

 

            Potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului și ministrului sănătății nr.59/826/1 211/2023, privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protectie a plantelor vă comunicăm că Autoritatea Națională Fitosanitară prin Oficiul Fitosanitar Bihor, organizează sesiuni de instruire și certificare în sistem online în scopul obținerii certificatului de formare profesională pentru utizatorii profesioniști.

            În conformitate cu OUG nr.34/2012 instruirea și certificarea este obligatorie pentru orice persoană carea utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, atât în sector agricol, cât și în alte sectoare.

Pentru participare la cursul de instruire inițială, participanții depun la sediul Oficiul Fitosanitar Județean în a căror rază teritorială își desfașoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente:

  • Cerere-tip de înscriere;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Copie diplomă de studii, indiferent de numărul de clase absolvite, pentru utilizatorii profesioniști;
  • Declarație pe propria răspundere că deține tehnică necesară din punct de vedere informatic pentru a participa la acest curs și la examinare on-line;
  • Documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei, pentru participarea la curs și eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.

Cursanții trebuie să aibă posibilitatea de a se conecta la Internet.Sesiunea de instruire se desfășoară online , folosind aplicația ZOOM, cursul durează 3 zile, se desfășoară între orele 08:30-14:30 iar a patra zi se susține testul prin prezență fizică, la sediul Oficiul Fitosanitar Județean.

Informații suplimentare  și înscrierea la curs:

Oficiul Fitosanitar Bihor, Oradea, str.Ion Bogdan, nr.13B, jud.Bihor, CP 410125,

e-mail: ofbihor@anfof.ro

Tel/Fax:0259268743;Mobil:0722631202

 

 

                                                                      Conducerea Primăriei Municipiului Marghita