A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte si intreprinderi mici si mijlocii, in teren cu destinatie institutii si servicii – Construire Supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatade, totem, amenajare acces si imprejmuire, racord retele edilitare, intravilan – Marghita, str. I.L.Caragiale, nr.31 – 35, jud. Bihor

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte si intreprinderi mici si mijlocii, in teren cu destinatie institutii si servicii – Construire Supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatade, totem, amenajare acces si imprejmuire, racord retele edilitare, pe o parcela situata partea de sud a mun. Marghita, str. I.L.Caragiale, nr.31 – 35.  

            Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Abrudan Ioan Tudor, reprezentant S.C. LIDL ROMANIA SCS, se va studia parcela cu nr. cad.80, 81, 82 si nr. top. 484,485,486/1 in suprafata de 6322 mp situat in Marghita str. I.L.Caragiale, nr.31 – 35

            Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de institutii si servicii zona comerciala, ce vor avea un regim mic de inaltime P, P+1;

            In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor (Supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatade, totem, amenajare acces si imprejmuire, racord retele edilitare respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : parter

            – indici de utilizare a terenului: POTmax. 70,00% si CUTmax.  2,00

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 01.02.2019 – 15.02.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 15.02. – 18.02.2019 si pe site-ul marghita.ro