Din suprafata totala de 8.373 ha a Municipiului, 65% o reprezinta terenurile agricole iar in ceea ceMarghita10 priveste destinatia terenurilor atat agricole cat si neagricole situatia este urmatoarea:
 Terenuri agricole
Din cele 3.572 ha teren arabil, aproximativ 93,8% se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice, 2,9% (105 ha) este in proprietatea Ministerului Culturii si Cultelor iar 2,8% (101 ha) este proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale;
62% din cele 979 ha de pasuni sunt in proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale, aproape 18% sunt proprietate obsteasca si cooperatista, si 14,5% proprietate privata a persoanelor fizice;
98,6% din fanetele de 737 ha sunt proprietate privata a persoanelor fizice;
livezi – 136 ha – toate in proprietate privata;
vii – 45 ha din care 43 ha in proprietate privata.
Terenuri neagricole
Din cele 2.242 ha de paduri si alte terenuri forestiere, 64% sunt in proprietate publica apartinand de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale iar 19% sunt proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale;
Cele 83 de ha de terenuri cu ape si ape cu stuf si cele 225 ha de cai de comunicare si cai ferate sunt in intregime proprietate publica sau proprietate privata apartinand statului,
45% din cele 323 ha de terenuri ocupate cu constructii si curti sunt in proprietatea publica a statului, repartizate intre diferite ministere cum ar fi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii si Cultelor, etc. iar 42,7% sunt in proprietatea privata a persoanelor fizice;
Intreaga suprafata de terenuri degradate si neproductive, si anume 31 ha, sunt proprietate publica, 19% apartinand de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale iar restul de unitatea administrativ teritoriala municipala.