Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022