Scutiri la plata taxelor si impozitelor locale

Acte  necesare pentru  scutiri(cladiri, teren, mijloace de transport, autorizatii) si restituiri

ACTE NECESARE PENTRU:

– scutire de impozit pe cladire si terenul aferent acesteia
– restituiri

1.Pt. persoanele cu handicap grav si accentuat si cele incadrate in gradul I de invaliditate :
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie certificat de handicap + original pt. autentificare
-beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri, pe teren, aferent adresei de domiciliu si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.
2.Pt. beneficiarii Legii nr. 189/2000, 118/1990-privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie hotarare (decizie) + original pt. autentificare
3. Pt. veterani de razboi
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie legitimatie de veteran de razboi (original pt. autentificare)
-beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri, pe teren, aferent adresei de domiciliu taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor, precum si taxele speciale( prevazute la art.282 din Codul fiscal) si alte taxe locale (prevazute la art.283 din Codul fiscal)pentru desfasurarea unei activitati economice;
4.Pt. vaduve de razboi si vaduvele veteranilor de razboi ,nerecasatorite
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie legitimatie de vaduva/ urmas de veteran (original pt. autentificare)
-beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri , pe teren;
5.Pt. beneficiarii Legii nr. 42/1990( Legea 341/2004) –pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora,ranitilor, precum si luptatorilor pt. victoria Revolutiei din decembrie 1989
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie brevet revolutionar + original pt. autentificare
-beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri, pe teren aferent adresei de domiciliu , taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism de tip hycomat sau mototriciclu;
In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la pct. 1,2,3,4,5, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren, se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele prevazute la pct. 1,2,3,4,5.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la pct.2,3 si 5.
Scutirea de la plata impozitului prevazuta la pct. 1,2,3,4,5 se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
6.Ordonanta de Urgenta 19/1994 –privind stimularea investitiilor pt. realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– copie contract de vanzare-cumparare
Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, pe o perioada de 10 ani de la data dobandirii acesteia daca:
cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii 114/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 19/1994 –privind stimularea investitiilor pt. realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
Persoanele fizice sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate , in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 352/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.
7.Scutire de impozit in baza Legii 241/2001-privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pt.spatiile cu destinatia de locuinte
– cerere
– copie contract inchiriere vizat de Administratia Financiara
– anexa cu suprafetele locative inchiriate
– copie B.I./C.I.

 

RESTITUIRI
1.Impozit cladire, teren/taxa auto:
– cerere scrisa
– copie B.I./C.I.
– copie a chitantei cu care a fost achitat impozitul
2.Taxe judiciare de timbru :
– cerere scrisa
– adresa speciala emisa de Judecatorie in care sa se specifice ca nu au fost folositi banii
– chitanta cu care s-a achitat taxa
– sentinta judecatoreasca definitiva – original, copie xerox si chitanta fiscala de 1 RON pentru autentificare (dupa caz)
3.Taxa inmatriculare, examen auto, numere de inmatriculare:
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– chitanta cu care s-a achitat taxa vizata de CEC (nu s-au folosit banii)
4.Amenzi ( care au fost platite de mai multe ori ):
– cerere scrisa
– copie BI/CI
– chitantele cu care s-au achitat amenzile (exemplarul original)