IN ATENTIA PROPRIETARILOR DE CLADIRI, PERSOANE FIZICE

taxeIn vederea impozitarii corecte a cladirilor utilizate in scop nerezidential, adica unde la adresa postala a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, iar cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina operatorului economic , va solicitam sa va prezentati la B.I.T.L., din cadrul Primariei municipiului Marghita avand asupra dvs., urmatoarele documente justificative:
• Raport de evaluare, in cazul cladirilor la care data dobandirii sau constructiei este mai veche de 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;
• Contract de inchiriere/comodat din care sa reiasa suprafata cedata in folosinta;
• Partea de cheltuieli regasita in balanta la data de 31.12.2015, aferenta operatorului economic care deduce cheltuielile cu utilitatile.

DATA LIMITA DE DEPUNERE A DECLARATIILOR 31.03.2016.

ATENTIE!

IN CAZ DE NEDEPUNERE A DECLARATIEI INSOTITE DE RAPORTUL DE EVALUARE, SE VA APLICA COTA DE 2% ASUPRA VALORII IMPOZABILE A CLADIRII.