IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE CATRE MUNICIPIUL MARGHITA ÎN ANUL FISCAL 2018