Calendarul platii impozitelor si taxelor locale

Calendarul   impozitelor si taxelor locale

Calendarul   impozitelor si taxelor locale
1)Impozit pe cladiri persoane fizice
-Rata I:  31 martie
-Rata II: 30 septembrie
Observatii:Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)
2)Impozit pe teren persoane fizice
-Rata I:  31 martie
-Rata II: 30 septembrie
Observatii: Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata
3) Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice
-Rata I:  31 martie
-Rata II: 30 septembrie
Observatii:Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)
4)Impozit pe cladiri persoane juridice
-Rata I:  31 martie
-Rata II: 30 septembrie
Observatii:Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)
5)Impozit pe teren persoane juridice
-Rata I:  31 marti
-Rata II: 30 septembrie
Observatii:Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)
6) Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice
-Rata I:  31 martie
-Rata II: 30 septembrie
Observatii:Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata)
7) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
– Plata se face anticipat, la prestarea serviciului
8) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
a.contracte de publicitate;
b.afisaj panouri publicitare;
c.firme instalate la locul exercitarii activitatii.
– Rata I: 15 martie
– Rata II: 15 iunie
– Rata III: 15 septembrie
– Rata IV: 15 noiembrie
Observatii: Pt.a) plata se face lunar, pana pe data de 10 a lunii urmatoare
9) Impozit pe spectacole
Lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.