ANUNȚ!!! SCUTIRE MAJORĂRI DE INTÂRZIERE 100 %

Contribuabilii care figurează cu debite restante, pot beneficia de  anularea majorărilor de întârziere aferente debitelor restante la data de 31 martie 2020. Măsura are la bază prevederile O.U.G nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Consiliul local al Municipiului Marghita, a votat în şedinţa de consiliu din data de 23.07.2020, aplicarea acestei măsuri, valabilă până la data de 15  decembrie 2020.

Condiții de acordare a facilității:

  • Notificare pentru exprimarea intenției de a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020;
  • Declarațiile fiscale însoțite de documentele justificative depuse la zi;
  • Achitarea integrală a obligațiilor restante , inclusiv cele constând în amenzi contravenționale (sunt excluse obligațiile ce derivă din raporturi juridice contractuale), până la data depunerii cererii, dar nu mai tîrziu de 15.12.2020;
  • Achitarea tuturor obligaţiilor bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  • Cerere tip depusă la S.I.T.L.( formular pus la dispoziție gratuit de către instituție), până la data de 15.12.2020, sub sancțiunea decăderii.