Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita