COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

Compartiment protectie civila – indeplineste urmatoarele atributii:
Sa planifice si sa conduca activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative ( planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor si PSI);
 Sa asigure, sa verifice si sa mentina in mod permanent, starea de functionare a punctului decomanda si sa- l doteze cu materialele necesare, potrivit ordinelor in vigoare;
Sa asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la sediile respective, in mod oportun in caz de dezastru, sau la ordin;
Sa organizeze si sa conduca, prin comitetul local pentru situatii de urgenta , potrivit ordinelor presedintelui comitetului  – in cazul de fata Primarul municipiului Marghita – dl. Pocsaly Zoltan- Ladislau  – actiunile Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta pentru inlaturarea urmarilor produse de un eventual dezastru;
Sa elaboreze si sa aduca la indeplinire planurile privind activitatile anuale si lunare de pregatire a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
Sa conduca prin membrii comitetului local si al centrului operativ , pregatirea  populatiei, angajatilor si a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ;
Sa asigure studierea si cunoasterea de catre  comitetul local pentru situatii de urgenta  a particularitatilor orasului;
Sa asigure colaborarea cu Politia municipiului , Politia Comunitara si Statia de pompieri pentru realizarea masurilor cuprinse in documentele operative;
Sa intocmeasca situatia cu mijloacele, aparatura si instalatiile din oras care pot fi folosite in situatia producerii unor dezastre;
Sa prezinte propuneri pentru introducerea in planul de buget a fondurilor necesare pentru inzestrarea comitetului local pentru situatii de urgenta  si serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ;
Sa participe obligatoriu la toate convocarile lunare , bilanturile, analizele si la alte activitati conduse de esaloanele  superioare;
Sa pregateasca si sa prezinte  presedintelui comitetului local  pentru situatii de urgenta informari si rapoarte privind stadiul pregatirii si inregistrarii  serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
Sa efectueze lunar, studiul ordonat prin programul difuzat de esalonul superior, in registru special pregatit in acest scop.