COMPARTIMENT IT ( INFORMATICA)

pc-doctorCompartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii:
Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii societatii informationale;
Contribuie la organizarea si derularea achizitiilor publice din domeniul tehnicii informatice;
Face parte din comisia de achizitionare a echipamentelor hardware si software,
Pregateste caietele de sarcini pentru achizitii de servicii, echipamente, software;
Face propuneri in privinta sistemelor de operare, produse software de baza necesare;
Contribuie la fundamentarea anuala si de perspectiva a investitiilor si a necesitatilor de instruire a functionarilor in domeniul IT;
Asigurarea accesului cetatenilor la informatii publice prin mijloace specifice;
Intretine si actualizeaza pagina WEB a institutiei la cererea celorlalte compartimente;
Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si international prin pagina WEB, servicii electronice;
Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii, etc.prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informatii;
Urmareste asigurarea compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice in exploatare si cu retele informationale de interes national sau local;
Administreaza si supravegheaza reteaua de calculatoare a institutiei si legaturile cu retelele interconectate cu aceasta;
Asigura masurile de securitate a retelei;
Instruieste si acorda asistenta tehnica utilizatorilor;
Deruleaza activitati de configurare a retelei pentru a se obtine performante maxime, modernizare, eventual, inlocuirea unor componente de retea, depanare, etc.;
Respecta legislatia in vigoare;
Participa la simpozioane, prezentari, demonstratii organizate de institutii specializate din acest domeniu;
Urmareste si acorda asistenta de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerintelor de maxima urgenta solicitate de conducerea primariei.
Conceperea, editarea si difuzarea publicatiei lunare a Primariei Marghita.