STAREA CIVILA-ACTE NECESARE

INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILA INTOCMITE IN STRAINATATE ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU DOMICILIUL IN MARGHITA SAU ULTIMUL DOMICILIU IN MARGHITA:

1) Certificatul de stare civila , in original eliberat de autoritatile locale competente din strainatate;
– copie xerox legalizata a certificatul de stare civila strain;
– traducere in limba romana legalizata a certificatului de stare civila strain de catre un notar public din Romania sau de catre Ambasada/Oficiul consular roman din tara respectiva.
Transcrierea actelor de stare civila se poate face personal sau prin imputernicit cu procura speciala(se va da model de procura).
2) Declaratii ale sotilor , autentice , cu privire la numele de familie pe care il poarta in timpul casatoriei , daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru.
3) Procura speciala intocmita in Ambasada / Consulatul roman din tara respectiva sau la un notar (din tara respectiva) cu Apostilla Conventiei de la Haga din 05.10.1961.
RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA:
Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor scrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ – teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
DECES DATORAT UNEI SINUCIDERI, UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE, PRECUM SI CAZUL GASIRII UNUI CADAVRU:
– Certificat medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
– Declaratia se face in termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului, cu Dovada eliberata de Politie sau Parchet;
– Proces verbal intocmit de medic in cazul cadavrului neindentificat;
– B.I./C.I. /Pasaport romanesc (CRDS) /pasaport strain a persoanei care declara decesul
ELIBERAREA ADEVERINTEI DE INHUMARE
ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINTEI DE INHUMARE pentru inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman /de origine romana/ originar din Romania, al carui deces s-a produs in strainatate:
Certificat de deces in original eliberat de:
– autoritatile locale din strainatate
– ambasada / consulatul roman
– Copie xerox legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain;
– Traducere in limba romana legalizata la notar in Romania a certificatului de deces strain;
– Adeverinta eliberata de Parchet cand nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost inregistrat in strainatate.
– Actul de indentitate(B.I./C.I./ pasaport romanesc (CRDS)/ pasaport strain) a persoanei care solicita adeverinta de inhumare.
INCUVIINTARE PURTARE NUME
– Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.) in original si copie xerox
– Certificat de nastere al tatalui in original si copie xerox
– Certificat de nastere al minorului , in original si copie xerox.
INREGISTRAREA ADOPTIEI
– (actele se depun la primaria locului de domiciliu al adoptatului sau a institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se afla acesta).
– Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
– Certificat de nastere al adoptatului in original;
– Certificate de nastere si casatorie ale adoptatorilor , in original si copie xerox;
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain al adoptatorilor
INREGISTRAREA CASATORIEI PENTRU CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA
Acte de identitate (B.I. sau C.I. ) in original + copii xerox
Certificate de nastere in original + copii xerox
Certificate medicale (prenuptiale). Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana „Se poate casatori”
Acte in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare(daca este cazul).
Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului sot in original si copie xerox
b) sentinta de divort cu stampila originala ca a ramas definitiva si irevocabila , in original si copie xerox
Taxe :
40 ron (taxa de sala)
Precizari :
Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti , in scris , la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice inainte de ziua oficierii casatoriei(se ia in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua oficierii casatoriei).
INREGISTRAREA TARDIVA A NASTERII (dupa trecerea unui an de zile de la nastere)
– Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
– Certificate de nastere si casatorie ale parintilor in original si copie xerox;
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.)/Pasaport strain;
LIVRETUL DE FAMILIE (pentru cei cu domiciliul in Marghita)
– B.I./C.I. ale parintilor in original si copie xerox;
– Certificat de casatorie in original si copie xerox;
– Certificate de nastere ale copiilor in original si copie xerox;
– Certificat de nastere al mamei in original si copie xerox(daca nu este casatorita sau divortata) ;
– Sentinta civila cu stampila de ramasa definitva si irevocabila cu privire la incredintarea minorilor in original(stampila ) si copie xerox.
– Certificat de deces al unuia din sot sau copii in original si copie xerox.
– Alte acte justificative (dispozitii , hotarari, decizii ) cu privire la ocrotirea parinteasca.
SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA
Cererea de schimbare a numelui si/sau prenumelui trebuie sa fie motivata si insotita de urmatoarele documente:
– copii legalizate de pe certificatele de stare civila
– un exemplar al monitorului Oficial al Romaniei, Partea a – III- a, in care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui si/sau prenumelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de 1 an;
– document din care sa rezulte ca petentul este cetatean roman;
– cazierul judiciar
– cazierul fiscal
– fotocopie dupa documentele de identitate sau de calatorie eliberate de autoritatile; straine din care sa rezulte ca persoanele poarta numele sau prenumele solicitat;
– orice alte documente pe care persoanele in cauza le considera necesare in sustinerea cererii.
TAGADA PATERNITATII
– Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila;
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.) al tatalui , in original si copie xerox;
– Certificat de nastere al copilului in original si copie xerox.
STABILIREA FILIATIEI
– Sentinta civila in original cu stampila de ramasa definitiva si irevocabila ;
– Certificat de nastere al copilului in original si copie xerox;
– Certificate de nastere ale parintilor , in original si copie xerox;
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.) ale parintilor.
RECUNOASTEREA PATERNITATII PRIN INSCRIS AUTENTIC
– Declaratie de recunoastere din partea tatalui , autentificata la notar in Romania (care se poate depune la orice primarie);
– B.I./C.I./Pasaport(C.R.D.S.);
– Certificat de nastere al tatalui in original si copie xerox;
– Certificat de nastere al minorului , in original si copie xerox;
INREGISTRAREA UNEI CASATORII INCHEIATE SI DESFACUTE IN STRAINATATE
1) Certificatul de casatorie original strain; – copie xerox legalizata a certificatului de casatorie strain , la notar in Romania; – traducerea in limba romana legalizata a certificatului de casatorie la notar in Romania.
2) Sentinta de divort straina in original cu Apostilla Conventiei de la Haga din 05.10.1961(stampila dreptunghiulara)
– copie xerox legalizata a sentintei de divort straine la notar in Romania;
– traducerea in limba romana , legalizata a sentintei de divort straine la notar in Romania.
3) Declaratii ale fostilor soti autentice cu privire la numele de familie purtat in timpul casatoriei , daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru .
4) Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunilor cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei. Daca solicita inscrierea mentiunilor prin imputernicit cu procura speciala – declaratia cu privire la numele de familie purtat dupa desfacerea casatoriei va fi data la notar ( poate fi data si in procura speciala).
– Cererea se depune la primaria la care se afla actul de nastere al sotului care solicita inscrierea mentiunilor de casatorie si de desfacere a casatoriei incheiate in strainatate.
DESFACEREA UNEI CASATORII INREGISTRATE IN ROMANIA IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI PRONUNTATE IN STRAINATATE
– Sentinta de divort straina in original , cu Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961(stampila dreptunghiulara);
– Copie xerox legalizata a sentintei de divort straine (la un notar in Romania);
– Traducere in limba romana , legalizata a sentintei straine (la un notar in Romania);
– Declaratie pe proprie raspundere a fostului sot care solicita inscrierea mentiunii cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei.
In cazul in care inscrierea mentiunii se solicita prin persoana imputernicita , delaratia cu privire la numele de familie pe care il poarta dupa desfacerea casatoriei se va da la notar (poate fi data si in procura speciala).
Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de casatorie.
INREGISTRAREA CASATORIEI – UN SOT ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE
Actele necesare pentru cetateanul roman cu domiciliul in strainatate
– Pasaport romanesc pe care sa fie trecuta mentiunea ca are domiciliul in strainatate si copie xerox
– Certificatul de nastere original + copie xerox
– Adeverinta de domiciliu si stare civila de la primaria de domiciliu + traducere legalizata in limba romana
– Acte in original din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare daca este cazul.
Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului sot in original si copie xerox
b) sentinta de divort cu stampila originala ca a ramas definitiva si irevocabila , in original si copie xerox
– Certificat medical (prenuptial). Certificatul medical este valabil 14 zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana „Se poate casatori”
Precizari:
Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti , in scris la primaria locului de domiciliu sau resedinta a cetateanului roman , cu 10 zile inainte de ziua oficierii casatoriei (se ia in calcul atat ziua depunerii actelor cat si ziua oficierii casatoriei)
In cazul in care cetateanul roman cu domiciliul in strainatate este nascut in Romania si au intervenit schimbari cu privire la nume si prenume precum si in statutul sau civil (casatorii , divorturi) are obligatia legala sa-si reglementeze aceaste modificari si apoi sa depuna declaratia de casatorie.
INREGISTRAREA CASATORIEI CAND UNUL DINTRE SOTI ESTE CETATEAN STRAIN
– Pasaportul.
– Adeverinta de domiciliu si stare civila de la locul de domiciliu (Primarie) -tradusa si legalizata la un notar public roman.
– Certificat de nastere in original si copie.
– Dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiile consulare (din Romania) ale tarilor a caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei.
– Certificate prenuptiale.
– Declaratia notariala (data la un notar public roman), care trebuie sa cuprinda datele de stare civila, domiciliul, nationalitatea, cetatenia, starea civila.
INREGISTRAREA NASTERII
– Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort.
– Acte necesare inscrierii nasterii: – actul de identitate al mamei
– actul de identitate al declarantului
– certificatul medical constatator al nasterii
– certificatul de casatorie al parintilor(dupa caz)

INREGISTRAREA DECESULUI

– Certificatul constatator de deces;
– Buletinul de identitate al decedatului;
– Certificatul de nastere si casatorie;
– Livretul militar pentru barbatii care nu au implinit varsta de 50 de ani;
La inregistrarea decesului se va prezenta o rud de gradul I (sot, sotie, parinti, copii), cu buletinul de identitate.
Inregistrarea deceselor care au o cauza naturala se face in termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violenta in termen de 24 de ore, caz in care se solicita o adeverinta de la politie sau procuratura.
Nerespectarea acestui termen se pedepseste conform legii.
ACTE NECESARE IN CAZUL INCETARII DIN VIATA A UNUI CETATEAN STRAIN
– Certificat medical constatator al decesului , intocmit si semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
– Pasaportul / carnetul de indentitate / legitimatie provizorie a persoanei decedate;
– B.I./C.I./ pasaport romanesc (CRDS)/ pasaport strain a persoanei care declara decesul
INSCRIEREA MENTIUNILOR DE SCHIMBAREA NUMELUI SAU PRENUMELUI EFECTUATA IN STRAINATATE
1) Actul emis de autoritatile straine privind schimbarea numelui sau a prenumelui, in original:
– copie xerox legalizata a actului strain la un notar in Romania;
– traducere in limba romana legalizata a actului strain la un notar in Romania.
2) Pasaport strain emis pe noul nume sau prenume , in copie xerox iar daca este cazul Pasaport romanesc in copie xerox;
3) Adeverinta emisa de D.G.P. – Serviciul Probleme de Migrari si Cetatenie cu privire la statutul juridic al solicitantului fata de statul roman(in cazul in care nu se poate face dovada cetateniei romane).
4) Certificate de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii , in copie xerox;
– Cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de nastere.