Lege nr. 288 din 29/10/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 05/11/2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicata in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4. – Varsta minima de casatorie este de optsprezece ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de saisprezece ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul.
Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, incuviintarea celuilalt parinte este suficienta.
Daca nu exista nici parinti, nici tutore care sa poata incuviinta casatoria, este necesara incuviintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti.”
2. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 54. – Paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului.
Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de oricare dintre soti, precum si de catre copil; ea poate fi continuata de mostenitori.
Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mamei sale.
Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui.
Daca titularul actiunii este pus sub interdictie, actiunea va putea fi pornita de tutore.
Mama copilului va fi citata in toate cazurile in care nu formuleaza ea insasi actiunea.”
3. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 55. – Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de 3 ani de la data nasterii copilului. Pentru sotul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunostinta de nasterea copilului.
Daca actiunea nu a fost introdusa in timpul minoritatii copilului, acesta o poate porni intr-un termen de 3 ani de la data majoratului sau.
Reclamantul poate fi repus in termen, in conditiile legii.”
4. La articolul 60, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 60. – Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama intr-un termen de un an de la nasterea copilului.”
5. La articolul 60, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
Actiunea apartinand copilului nu se prescrie in timpul vietii acestuia.”
Art. II. – Dispozitiile prezentei legi privind actiunea in tagaduirea paternitatii, precum si actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si in cazul copiilor nascuti inainte de intrarea sa in vigoare, chiar daca cererea este in curs de judecata.
Art. III. – Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicata in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.