DECLARAREA DECESULUI  PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE ALERTĂ

În conformitate cu dispoziția DEPABD din data de 15.05.2020, vă informăm că procedurile privind declararea şi înregistrarea deceselor instituite pe perioada stării de urgenţă se menţin pe o perioada de 6 luni de la data încetării stării de urgentă.

MODALITATEA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Pentru celeritatea înregistrării actului de deces și eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare, pe perioada instituirii stării de urgență, procedura de declarare și înregistrare a deceselor se va realiza astfel:

  1. Medicul care a constatat decesul / persoana desemnată la nivelul Spitalului/ unității medicale / serviciului de medicină legală/medicul de familie de pe raza Municipiului Marghita, va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate la e-mail: starea.civila@marghita.ro sau  fax: 0259/362.072, certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau  în lipsa actului de identitate, dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia.
  2. Este foarte important ca aceste documente să fie transmise cel mai târziu a 3-a zi, de la data încetării din viață a persoanei, pentru a se înlătura necesitatea aprobării parchetului pentru întocmirea actului de deces.
  3. După primirea documentelor transmise de către medicul care a constatat decesul / persoana desemnată la nivelul Spitalului/ unității medicale / serviciului de medicină legală/medicul de familie de pe raza Municipiului Marghita , ofițerul de stare civilă va înregistra decesul și vă va transmite cât mai urgent posibil, tot prin intermediul serviciului de poștă electronică securizată (e-mail, fax, etc.) , adeverința de înhumare/incinerare care va fi înmânată  aparținătorului defunctului.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la unul din numerele de telefon :

0259 / 362.072 sau  0752 / 194.541 .