DECESUL PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

 >>> DECLARAREA DECESULUI  PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ <<<

În conformitate cu dispoziția DEPABD din data de 27.03.2020, respectiv 30.03.2020,  începând cu data de 01.04.2020, vă informăm despre reglementările cu privire la declararea decesului pe perioada instituirii stării de urgență.

  • MODALITATEA DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

 Pentru celeritatea înregistrării actului de deces și eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare, pe perioada instituirii stării de urgență, procedura de declarare și înregistrare a deceselor se va realiza astfel:

  1. Medicul care a constatat decesul / persoana desemnată la nivelul Spitalului/ unității medicale / serviciului de medicină legală/medicul de familie de pe raza Municipiului Marghita, va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate la e-mail: starea.civila@marghita.ro sau  fax: 0259/362.072, certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau  în lipsa actului de identitate, dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia.
  2. Este foarte important ca aceste documente să fie transmise cel mai târziu a 3-a zi, de la data încetării din viață a persoanei, pentru a se înlătura necesitatea aprobării parchetului pentru întocmirea actului de deces.
  3. După primirea documentelor transmise de către medicul care a constatat decesul / persoana desemnată la nivelul Spitalului/ unității medicale / serviciului de medicină legală/medicul de familie de pe raza Municipiului Marghita , ofițerul de stare civilă va înregistra decesul și vă va transmite cât mai urgent posibil, tot prin intermediul serviciului de poștă electronică securizată (e-mail, fax, etc.) , adeverința de înhumare/incinerare care va fi înmânată  aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces, se eliberează persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.
  1. Documentele originale, respectiv, actul de identitate și certificatul medical constatator al decesului, vor fi transmise la starea civilă, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la unul din numerele de telefon : 0259 / 362.072 sau 0752 / 194.541 .