CĂSĂTORIA PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

>>>  DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ <<<

În conformitate cu dispoziția D.E.P.A.B.D. București din data de 27.03.2020, începând cu data de 30.03.2020, vă informăm despre reglementările cu privire la depunerea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență, după cum urmează:

  • DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE

Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Marghita, la adresa starea.civila@marghita.ro, ca urmare a programării telefonice a datei și orei încheierii căsătoriei la numărul de telefon 0259 / 362.072 , de luni până vineri între orele 8-30 şi 14-30.

Data depunerii declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației. În acest sens cu ocazia programării telefonice se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.27 alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

Pe perioada instituirii stării de urgență nu se acordă dispensele prevăzute la art.24 alin.(2)-(3) și art.27 alin.(2) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • OFICIEREA CĂSĂTORIEI

Oficierea căsătoriei se va face cu respectarea strictă a dispozițiilor art. 24 alin.(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiţii căsătoria se va încheia în spaţiul amenajat la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Marghita.

Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.2 alin.(3) din ORDONANŢA MILITARĂ  Nr. 1/2020 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare, numărul persoanelor  putând fi redus în funcție de suprafața spațiului unde se oficiază căsătoria până la minimul admis de lege .

Pentru semnarea actului de căsătorie se va păstra distanța recomandată între ofițerul de stare civilă și viitorii soți/martori.

Model declaraţie de căsătorie găsiţi aici.

Recomandăm cetățenilor suspendarea depunerii declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru prevenirea răspândirii COVID-19.