Sate aparținătoare

CHEȚ

Cheț (în maghiară Magyarkéc, colocvial Kéc, a se pronunța “Cheț”) este situat la o distanță de 10 kilometri de municipiul Marghita, legătura este asigurată de Drumul Județean 191 F și Drumul Comunal 11 A, fiind o localitate componentă a municipiului Marghita din județul Bihor, Crișana, România.

Satul Cheț, ungurește Kéc este atestat documentar pentru prima dată în 1397 cu numele de Kech. Alte consemnări, în 1406 Gecz, în 1421 Keech, în 1422 Keecz, 1475 Eghazas Keech, în lucrarea lui Csánki Dezső ,,Geografia istorică a Ungariei în timpul Huniazilor,, vol., pag 612 și în dicționarul lui Coriolan Suciu.

În perioada 1642-1643 în lucrarea lui Makkai Lásyló ,,actele economice ale moșiilor lui Gheorghe Rákóyi,, Budapesta 1954, este notat Kecz. Cu numele Kekcz și Kyecz figurează în lucrarea Mezősi Károly în anul 1692. În anul 1828 îl găsim notat Keetz, în cartea lui Nagy Ludovik, iar în Dicționarul lui Fénzes Elek, în anul 1851, apre cu numele Kécz.

În anul 1913, ungurii au botezat acest sat cu numele de Magyarkécz. În perioada 1920-1940 numele satului era Cheț, între 1940-1944 Kécz, iar după 1944 a revenit la numele Cheț.

 

GHENETEA

Ghenetea (în maghiară Genyéte) este situat la o distanță de 7 kilometri de municipiul Marghita, legătura este asigurată de Drumul Județean 191 și Drumul Comunal 124, fiind o localitate componentă a municipiului Marghita din județul Bihor, Crișana, România.

Satul Chenetea, Ghenata, Genetea, Ghetea, ungurește Genyéte a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1332 cu numele de Sanctus Martinus.

În documente privind Istoria României seria C. b IV 245 este trecut cu numele de Genthe, în anul 1345. În 1386 se amintește de possesio hungarincalis Genyete, iar în 1454 este notat Gyenyethe de către Csáky. În lucrarea lui Jakó Zsigmond, apare cu numele de Zenthmarton vel (sau) Genyethe, în anul 1489. Cu acest nume apare și în urbariul din 1569. În anul 1692 este notat Genite.

În anul 1828, în lucrarea ,,Notitiae politico-geografico-statisticae incliti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum,, autorul Nagy Ludovik o noteaza Genyéte. Aceeași denumire de Genyéte o găsim și în Dicționarul lui Fénzes Elek (1839-1851).

Aceste localități și multe alte sate din Bihor, au o vechime mult mai mare, dar nu s-au găsit lucrări care să conțină numele lor.