Program cu publicul

IN ATENTIA CETATENILOR

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul  nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

  •   Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
  •   Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.

*Precizam ca informatii suplimentare privind activitatea de evidenta a persoanelor pot fi obtinute si de pe site-ul  Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor :  http://depabd.mai.gov.ro/

PROGRAM  DE  LUCRU  CU PUBLICUL 

LUNI: 08.00 – 16.00

MARTI: 08.00  – 16.00

MIERCURI: 08.00  – 16.00

JOI: 08.00  – 18.00

VINERI: 08.00  – 15.00

Ultima vineri din luna nu se lucreaza cu publicul

Tel. 0259/363339

email: spclep@marghita.ro

**Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati Serviciului de Evidenta a Persoanelor str. Crisan, nr. 2, Marghita.