Reglementari privind completarea Registrului agricol

– La orase si municipii se inscriu in registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatiile cu personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice,precum si cele care detin animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de pasari, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si familii de albine.Inregistrarea familiilor de albine se face in registrul agricol in localitatea unde se afla vatra stupinei.
– Inregistrarea datelor in registrul agricol se va face pe baza declaratiei date sub semnatura proprie de capul gospodariei, sau in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei pe baza de documente.

Termenele la care se efectueaza declararea datelor pentru inregistrarea in registrul agricol sunt urmatoarele:

-5-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul in proprietate, cladirile de locuit, constructiile gospodaresti si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile agricole, efectivele de pasari, animale existente in gospodarie la inceputul anului, precum si modificarile intervenite  in cursul anului precedent in efectivele de pasari, bovine, porcine, ovine caprine si cabaline pe care le detin prin vanzari-cumparari, produsi obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri.
-1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor fructiferi.

Adeverinte ce se elibereaza de la registrul agricol:
Adeverinta de stare materiale pentru urmatoarele:
-subventii de orice fel pe terenuri sau animale,
-burse scolare,
-CASS,
-deduceri de impozit etc
Adeverintele se elibereaza in baza Ordonantei 33/2002 privind eliberarea adeverintelor si certificatelor.

Acte necesare pentru eliberarea adeverintei de stare materiala-cu registrul agricol completat la zi:
-cerere scrisa tip- de la camera 16
-taxa timbru

Eliberarea Atestatului de producator si a Carnetului de comercializare a produselor agricole conform Legii 145/2014.

Desfasurarea procedurii de vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan conform Legii 17/2014.