Recensământul populației și locuințelor

Cerinţe/abilităţi de bază pentru selecție recenzor: Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie; Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite (conform art. 45 alin.(2)