Rapoarte de activitate 2015

raport_5In conformitate cu prevederile art.51 alin (4)din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

Raport de activitate Consilieri locali pe anul 2015:

Raport activitate – Almasi Stefan Mihai – 2015