Proiecte europene 

Nr.

Denumire proiect
1.      ,,Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară”,  ROHU-179
2.      ,,Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita”, cod SMIS 124065
3.      

”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” – faza Full Aplication”, ROHU-449

Lead beneficiary – C.J. Bihor

Project beneficiary – Municipiul Marghita (partener)

4.      „Cooperare Transfrontalieră durabilă pentru cetăţeni  între Municipiile Marghita şi  Berettyóújfalu”, ROHU-283
5.      „Modernizare iluminat public în  Municipiul Marghita, judeţul Bihor”,cod SMIS 125299
6.      “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu”, cod  ROHU-359
7.      “Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului”, cod SMIS 123125
8.      „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita”, cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789
9.      “Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904
10.      “Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga””,  cod SMIS: 125905
11.

Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor – Comunități unite în Bihor -cod:4042

12.

Pregătire proiecte 2021-2027 pe domeniile: Mobilitate și regenerare urbană, Centre de agrement, Infrastructură de turism (2D), COD SMIS 143479

13

„Etică și integritate în Municipiul Marghita” cod SMIS 152205, cod SIPOCA 1143

 

14

Creșterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita” Cod SMIS 155336