Programe si strategii

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA 2021-2027

Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Marghita pe perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Marghita, Județul Bihor, pentru perioada 2014—2020