“Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027”. Draftul părții I publicat în vederea consultării și transmiterii de observații

Primăria Municipiului Marghita implementează proiectul “Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, apel POCA/661/2/1. În cadrul acestui proiect, a fost demarată elaborarea “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Marghita 2021-2027a cărei draft pentru Partea I este publicat aici

După studierea draftului, vă rugăm să completați Chestionarul de consultare a opiniei dumneavoastră cu privire la conținutul analizei, accesând următorul linkhttps://www.survio.com/survey/d/O9L7E7F5W2F0C6R3O și să trimiteți eventualele observații sau propuneri pe adresa de mail afaceri.europene@marghita.ro.

De asemenea, dorim să vă invităm pe această cale la cele 4 Consultări publice tematice pentru formularea de observații asupra draftului “Analizei socio-economice a Municipiului Marghita, inclusiv analiza SWOT”, care vor avea loc în data de 28 Aprilie 2020 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipului Marghita, pe domenii, astfel:

ora 9.00 – 9:55 – Mediu construit, Infrastructură rutieră și mobilitate urbană, Eficiență energetică, Smart City

ora 10:00 – 10:55 – Apă-canal, Salubritate, Dezvoltare economică,

ora 11:00 – 11:55 – Demografie,Educație, Cultură, patrimoniu, sport și agrement

ora 12:00 – 12:55 – Sănătate, Asistență socială, Siguranță și ordine publică.

Vă mulțumim pentru disponibilitate și pentru implicare!

Cu stimă,

Echipa de lucru din Primăria Municipiului Marghita