Informații privind lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă submăsurii 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020)

Dorim să va facem cunoscute următoarele:

Perioada estimată de desfășurare a sesiunii este 02 martie – 15 mai 2020, iar alocarea financiară estimată este de 50.000.000 euro.

  1. Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat are în vedere completarea măsurilor de conservare a biodiversităţii şi a resurselor de sol pe terenuri forestiere din fondul forestier național (FFN) aplicate prin sistemul actual de reglementare a gestionării pădurilor în România, prin promovarea de angajamente voluntare care să conducă la consolidarea gestionării durabile a terenurilor forestiere, contribuind suplimentar la conservarea și creșterea biodiversităţii, reducerea eroziunii solului, precum şi la eforturile de combatere a schimbărilor climatice.
  2. Terenurile forestiere din fondul forestier național (FFN) aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale (u.a.t.) sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat. În primele două sesiuni desfășurate în cadrul schemei de ajutor de stat, suprafața de teren forestier selectată pentru a fi sprijinită aflată în proprietatea publică sau privată a u.a.t., atât comune, cât și orașe se municipii, a fost de cca. 193.000 ha. Această suprafață reprezintă numai cca. 17% din suprafața totală de terenuri forestiere situate în FFN deținută de u.a.t., în proprietate publică sau privată, respectiv cca. 1.137.000 ha.
  3. Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru schema de ajutor de stat pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum și documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA – http://www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.
  4. Anexat prezentei se regăsește o scurtă prezentare a sprijinului oferit, a condițiilor de eligibilitate și a pașilor de parcurs pentru a aplica și a obține sprijinul financiar oferit prin această schemă de ajutor de stat.

Pliant Măsura 15

Ghidul solicitantului