SE APROPIE TERMENUL SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE 30.09.2021

Mulțumim cetățenilor care au achitat integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie 2021 și au beneficiat de bonificație, precum și celor care au achitat obligațiile de plată față de bugetul local după acest termen.

În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință persoanelor care au ales să achite impozitele și taxele locale în două rate egale că se apropie data de 30 septembrie 2021, termenul scadent pentru plata celei de-a doua rate.

Plata se poate face prin următoarele modalități:

  • În numerar sau cu cardul, direct la casieria unității noastre;
  • Online pe site-ul marghita.ro, secțiunea plăți online;
  • Cu instrumente de plată bancare, în conturile de trezorerie.

Recomandăm cetățenilor să achite la termenul menționat impozitele/taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, etc., pentru a evita acumularea și plata majorărilor de întârziere.

Pentru neachitarea la termen a obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula majorări de întârziere în cuatum de 1% pe lună sau fracție de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Primăria Municipiului Marghita amintește contribuabililor că impozitele și taxele locale se achită în ordinea vechimii, doar după plata amenzilor contravenționale.

Menționăm că, în cazul persoanelor care datorează mai multe tipuri de obligații fiscale exceptând amenzi, iar suma plătită nu este suficientă pentru achitarea tuturor datoriilor, se stinge obligația fiscală pe care o indică contribuabilul, în următoarea ordine:

  • Obligațiile fiscale principale, apoi accesoriile, în ordinea vechimii;
  • Obligațiile fiscale cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.