RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITA DIN APARATUL PROPRIU

RAPORTUL ANUAL cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al UAT Municipiul Marghita, sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate,precum și a informațiilor conținute de acesta

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual

1.

Numărul posturilor de natură contractuală din autoritatea sau instituția publică

Posturi aprobate

129

Posturi ocupate

81

Din care posturi care se ocupă cu personal încadrat:

– cu contract individual de muncă

 

81

– cu contract de management

0

2.

Număr de sesizări privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională,

din care:

 

 

0

– funcții de execuție

 

0

0

0

– funcții de conducere

-funcții ocupate în cadrul cabinetului demnitarilor

3.

Obiectul sesizării

4.

Număr de angajați contractuali care au încălcat normele de conduită morală și profesională,

din care:

 

0

– funcții de execuție

0

– funcții de conducere

0

– funcții ocupate în cadrul cabinetului demnitarilor

0

5.

Cauzele de încălcare a normelor de conduită profesională

Nu este cazul

6.

Număr de sesizări soluționate

0

7.

Modul de soluționare a sesizărilor

Nu este cazul

8.

Consecințele încălcării normelor de conduită profesională

Nu este cazul

9.

Măsuri propuse pentru înlăturarea cauzelor de încălcare a normelor de conduită profesională:

a) Acțiuni de conștientizare și monitorizare a conduitei personalului contractual, în mod special a personalului nou-încadrat, în scopul creșterii performanțelor individuale și ameliorarea sau remisiunii eventualelor stări disfuncționale, optimizării comportamenului personalului, având în vedere că aceste activități reprezintă un atribut principal al actului managerial;

b) Activități de prevenire prin informare și instruire privind normele de conduită etică și profesională;

c) Perfecționarea profesională a personalului contractual;

 

10.

Sancțiuni aplicate, din care dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă

Nu este cazul