PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 31.08.2023, ORELE 13:00

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 31.08.2023  1. Depunerea jurământului domnului Lozoc Teodor consilier local supleant, validat prin Hotărârea Civilă nr. 85 /2023 pronunțată de Judecătoria Marghita , judeţul Bihor la 31 iulie 2023

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.113/2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, al Consiliului Local al Municipiului Marghita și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

Comisia juridică dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră  1. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

Comisia juridică dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră  1. Proiect de hotărâre pentru completarea si modificarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare, aprobat iniţial prin HCL nr. 211/2021

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

Comisia juridică dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei de recunoștință unor cetățeni din Municipiul Marghita

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, culte

Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în Municipiul Marghita – ITS și/ sau alte infrastructuri TIC”

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin concesiune directă a suprafeței de 20,77 mp înscrisă in C.F.105351 Marghita , nr. cad. 105351, str. Eroilor nr. 9 către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, Filiala Bihor

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat

Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare europeană, cooperare transfrontalieră  1. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum împreuna cu terenul aferent al acestuia situat pe terenul intravilan al municipiului Marghita-str. Gării – Cad. 106101 Marghita de la UAT Marghita –Consiliul Local al Municipiului Marghita către UAT Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor

Initiator: primar Marcel Emil SAS –ADASCALIŢII

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  1. Probleme curente