PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 28.02.2024, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐌𝐈𝐄𝐑𝐂𝐔𝐑𝐈, 𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Marghita pentru anul 2024
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei către parohia Română Unită cu Roma Greco – Catolică Marghita, pentru terenul în suprafaţă de 1179 mp., înscris în CF nr. 548 Marghita, nr. top. 584 şi 585/2 folosit de administraţia locală ca piaţă agroalimentară
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor pozitii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri ce reprezintă străzi din intravilanul Municipiului Marghita
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 26,51 mp din imobilul- clădire, înscrisă în C.F.100017-C1-U8 Marghita, situată pe str. Crișan nr.1, către Partidul Național Liberal – Organizația Marghita
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive, pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiate între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica Oradea-Filiala Marghita, între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim pentru anul 2024
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2024 pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu drept de preemțiune a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Marghita pe care sunt edificate construcții de garaje, către proprietarii construcțiilor
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Casa de Cultură – U.A.T. Municipiul Marghita și S.C. MOVIE TREND S.R.L.
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Marghita.
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
10. Raport privind modul de soluționare a petițiilor depuse la Primăria Municipiului Marghita pe semestrul al II-lea al anului 2023
– Prezintă Compartimentul de Informare Publică
 
Diverse
 
SUPLIMENTARE
 
S1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei în vederea asigurării finanţării si/sau cofinanţării cheltuielilor aferente unor proiecte de investiţii de interes local.
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
S2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe din fondul locativ al Municipiul Marghita, respectiv apartamentul nr.6 din imobilul situat în Marghita, str. Litoralului, nr.4.
– Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII